نشانگرهــا

نشانگرها آخرین وضعیت و مقدار حسگرهای شبکه حسبات را نشان می دهند:

نرمال
هشدار
قطع
1399/09/0904:52:58
Home Door1397/11/22 01:27:1811284F3EB933C4A
Home Humidity1398/11/12 21:42:5167%12484F3EB5A10F3
Home Internet1398/11/12 21:42:48OFF10084F3EB5A10F3
Home Motion11398/08/10 22:04:32110CC50E347D9AF
Home Notify1398/04/11 00:21:59Alarm1505CCF7F16D8AD
Home Shake1398/03/14 22:12:53113840D8E86BBC6
Home Temp.1398/11/12 21:42:5024.9°C12384F3EB5A10F3
Lifestock CO21398/09/12 13:55:4117068C63AC2C458
Lifestock Light1398/09/12 13:55:4116068C63AC2C458
MF Humidity1399/09/09 04:51:58122BCDDC2824BE8
Office Motion11397/11/18 07:06:19None11068C63AC2CC33
VF Humidity1399/09/09 04:51:5912268C63AC2C458
VH Motion11397/12/05 12:19:57Alarm110807D3A2924F7
VH Power1399/09/09 04:52:07102807D3A5D2508
VH UPS1399/08/26 13:13:53102807D3A2925FC
VH UPS Humidity1399/08/26 13:13:55122807D3A2925FC
VH UPS Temp.1399/08/26 13:13:55120807D3A2925FC
LoadIn1399/09/08 04:52:2420000155D160A10
LoadIn1399/09/02 07:29:4520000155D675E0F
LoadOut1399/09/08 04:52:2420100155D160A10
LoadOut1399/09/08 04:52:2220100155D675E0F
Pipe Mill1399/09/08 04:52:2220200155D675E0F
Polyethylene Plant1399/09/08 04:52:2420300155D160A10
Polyethylene Plant1399/09/08 04:52:2220300155D675E0F
BITUSEAL Plant1399/09/08 04:52:2420400155D160A10
BITUSEAL Plant1399/09/08 04:52:2320400155D675E0F
Composite Plant1399/09/08 04:52:2320500155D675E0F
Internal Plant1399/09/08 04:52:2520600155D160A10
Internal Plant1399/09/08 04:52:2320600155D675E0F
Concrete Plant1399/09/08 04:52:2520800155D160A10
CUSTOM Coating1399/09/08 04:52:2520900155D160A10
Schedule1399/09/09 04:52:2521000155D160A10
Schedule1399/09/09 04:52:2321000155D675E0F
Polyethylene Stock1399/09/06 16:43:4322000155D160A10
Polypropylene Stock1399/09/07 16:43:3722000155D675E0F
Polypropylene Stock1399/09/06 16:43:4222100155D160A10
Polypropylene Stock1399/09/06 16:43:4322100155D160A10
Copolymer Stock1399/09/07 16:43:3722100155D675E0F
Base Stock1399/09/06 16:43:4222200155D160A10
Base Stock1399/09/06 16:43:4322200155D160A10
Wrap Stock1399/09/07 16:43:3722200155D675E0F
Epoxy Stock1399/09/06 16:43:4422300155D160A10
Acid Stock1399/09/07 16:43:3822300155D675E0F
GRIT Stock1399/09/06 16:43:4322400155D160A10
GRIT Stock1399/09/06 16:43:4422400155D160A10
GRIT Stock1399/09/07 16:43:3822400155D675E0F
Hardener Stock1399/09/06 16:43:4322500155D160A10
Hardener Stock1399/09/06 16:43:4422500155D160A10
Outer Wrap Stock1399/09/07 16:43:3822500155D675E0F
Primer Stock1399/09/06 16:43:4422600155D160A10
Polyethylene Stock1399/09/07 16:43:3822600155D675E0F
Outer Wrap Stock1399/09/06 16:43:4422700155D160A10
Outer Wrap Stock1399/09/06 16:43:4522700155D160A10
Bituseal Stock1399/09/02 09:04:1222700155D675E0F
Inner Wrap Stock1399/09/06 16:43:4522800155D160A10
Inner Wrap Stock1399/09/02 09:04:1222800155D675E0F
Xylene Stock1399/09/06 16:43:4522900155D160A10
Paint Stock1399/09/02 09:04:1222900155D675E0F
Sodium Hydroxide Sto1399/09/06 16:43:4523000155D160A10
Sodium Hydroxide Sto1399/09/06 16:43:4623000155D160A10
Epoxy Stock1399/09/02 09:04:1323000155D675E0F
Cement Stock1399/09/06 16:43:4623100155D160A10
Coil Stock1399/09/02 09:04:1323100155D675E0F
Wire Mesh Stock1399/09/06 16:43:4623200155D160A10
Wire Mesh Stock1399/09/06 16:43:4723200155D160A10
Flux Stock1399/09/02 09:04:1323200155D675E0F
PE Wrap Stock1399/09/06 16:43:4623300155D160A10
PE Wrap Stock1399/09/06 16:43:4723300155D160A10
Wire Stock1399/09/02 09:04:1323300155D675E0F
Sand Stock1399/09/06 16:43:4723400155D160A10
Plate Stock1399/09/02 09:04:1423400155D675E0F
Tape Stock1399/09/06 16:43:4823500155D160A10
Iron Ore Stock1399/09/06 16:43:4723600155D160A10
Iron Ore Stock1399/09/06 16:43:4823600155D160A10
Polyester Stock1399/09/06 16:43:4923700155D160A10
Adhesive Stock1399/09/06 16:43:4923800155D160A10
رنگ دانه Stock1399/09/06 16:43:5023900155D160A10
Anti Oxidant Stock1399/09/06 16:43:5024000155D160A10
Anti Oxidant Stock1399/09/02 07:58:3824100155D160A10
Anti Oxidant Stock1399/08/03 08:10:2924200155D160A10
SPPC آب1399/09/09 04:52:00251382C4A0F31C3
SPPC گاز1399/09/09 04:52:00252382C4A0F31C3
SPPC ندارد1399/09/09 04:52:00253382C4A0F31C3
MPPC آب1399/09/09 04:52:00261382C4A0F31C3
MPPC گاز1399/09/09 04:52:00262382C4A0F31C3
MPPC نفت1399/09/09 04:52:00263382C4A0F31C3
MPPC نفت1399/08/30 23:59:00264382C4A0F31C3

وضعیت شبکه

87 حسگر در شبکه حسبات
5 رویداد در دقیقه
316 کیلوبایت در دقیقه
0 مشترک آنلاین امروز
5 مشترک در شبکه

حسبات چیست؟

حسبات مجموعه ای از سنسورهای مقرون بصرفه است که قابلیت اتصال به اینترنت را دارند و بدون دخالت انسان اطلاعات محیطی را جمع آوری و برای اطلاع رسانی، هشدار و یا عیب یابی به کاربر راه دور ارسال می کنند. مزایای شبکه حسبات:

+ استفاده از پهناباند بسیار کم اینترنت
+ نصب و کاربرد آسان (Plug & Play)
+ بسیار مقرون بصرفه

به عبارت دیگر، هرجا که اینترنت وایفای در دسترس است، سنسورها را به برق وصل کنید و اطلاعات را روی تلفن همراه، وب سایت خود (توسط وب سرویس) و یا در حساب من ببینید.

حسگرهـا

حسگرهای فیزیکی و انتزاعی شبکه حسبات بدون دخالت انسان شرایط پیرامون خود را گزارش می دهند

اینستاگرام hesbot.ir
تماس با ما
Copyright ©2019-2020 hesBot